STT Tên cửa hàng Quận/Huyện
1 Công ty CP mạng trực tuyến Meta  Cầu Giấy
2 Thiết bị y tế Tiến Thủy Đống Đa
3 Thiết bị y tế Hải Cường  Đống Đa
4 Thiết bị y tế số 8 Đống Đa
5 Thiết bị y tế Thanh Hằng Đống Đa
6 Thiết bị y tế Phương Hoa Đống Đa
7 Thiết bị y tế Thiên Ân Đống Đa
8 Thiết bị y tế Thu Mai Đống Đa 
9 Thiết bị y tế Gia Đình Đống Đa 
10 Thiết bị y tế Đức Vân Đống Đa 
11 Thiết bị y tế Thiện Lan Đống Đa
12 THiết bị y tế Quý Hương Đống Đa 
13 Thiết bị y tế Toàn Hiền Đống Đa
14 Thiết bị y tế Hiền Chi Đống Đa
15 Thiết bị y tế Ngô Hằng Đống Đa
16 TB Cửa hàng Chăm Sóc Sức Khỏe Và Thẩm Mỹ Đống Đa
17 Thiết bị y tế Khanh Dung Đống Đa
18 Thiết bị y tế Quý Hương Đống Đa
19 Thiết bị y tế Hàng cửa hàng Âu Đống Đa
20 Nhà Thuốc Bình Minh Đống Đa
21 Thiết bị y tế Thành Tập Đống Đa
22 Thiết bị y tế Mạnh Phương Đống Đa
23 Thiết bị y tế Đức Nga Đống Đa
24 Thiết bị y tế Khanh Dung  Đống Đa
25 Thiết bị y tế Minh Phương Đống Đa
26 THiết bị y tế MEDICA nhà thuốc Đống Đa
27 Thiết bị y tế Hồng Phúc Đống Đa
28 Thiết bị y tế Mai Lâm Đống Đa
29 Thiết bị y tế Hưng Long Đống Đa
30 Thiết bị y tế Vĩnh Thành Đống Đa
31 Thiết bị y tế Tuấn Trung  Đống Đa
32 Thiết bị y tế Hồng Nhung Đống Đa
33 Thiết bị y tế Hồng Hạnh Đống Đa
34 Thiết bị y tế Huy Ly Đống Đa
35 Thiết bị y tế Hoàng Nga Đống Đa
36 Thiết bị y tế Thăng Loan Đống Đa
37 Thiết bị y tế Mai Loan Đống Đa
38 Thiết bị y tế Nhuận Phúc Đống Đa
39 Thiết bị y tế Thủy Tiên Đống Đa
40 Thiết bị y tế Hà Anh Đống Đa
41 Thiết bị y tế Hân Cường Đống Đa
42 Thiết bị y tế Xuân Mai Đống Đa
43 Thiết bị y tế Dũng Giao Đống Đa
44 Thiết bị y tế Bình An Đống Đa
45 Thiết bị y tế Nhuận Phúc Đống Đa
46 Thiết bị y tế Đức Tú Đống Đa
47 Công ty Linh Quang Đống Đa
48 Thiết bị y tế Viện Trang Đống Đa
49 Thiết bị y tế Cao Linh Đống Đa
50 Thiết bị y tế Gia Khoa Đống Đa
51 Thiết bị y tế Trà My Đống Đa
52 Thiết bị y tế Anh Tú Đống Đa
53 Thiết bị y tế Phong Phú Đống Đa
54 Thiết bị y tế Thái Anh Dũng Đống Đa
55 Sức Khỏe Vàng Đống Đa
56 Thiết bị y tế Phương Liên Đống Đa
57 Thiết bị y tế Việt Hùng Đống Đa
58 Thiết bị y tế Hà Trang Đống Đa
59 Thiết bị y tế Linh San Thanh Xuân
60 Thiết bị y tế An Phú Thanh Xuân
61 Thiết bị y tế An Hưng Thanh Xuân
62 Thiết bị y tế Thái Linh Thanh Xuân
63 Thiết bị y tế Phúc Minh Thanh Xuân
64 Thiết bị y tế Thiên Vũ Thanh Xuân
65 Thiết bị y tế Đại Việt Thanh Xuân
66 Thiết bị y tế GP Thanh Xuân
67 Công ty CP Hapu Thanh Xuân
68 Công ty CP Dược Thiên Thảo Thanh Xuân
69 Thiết bị y tế Thức Huyền Thanh Xuân
70 Thiết bị y tế Gia Đình Thanh Xuân
71 Thiết bị y tế Thiên Phong Hoàng Mai
72 Thiết bị y tế 37 Hoàn Kiếm
73 Thiết bị y tế Đức Minh Hoàn Kiếm
74 Thiết bị y tế Ngọc Oanh Hoàn Kiếm
75 Thiết bị y tế Thắng Oanh Hoàn Kiếm
76 Cửa hàng thiết bị y tế Trung Nam Hoàn Kiếm
77 Thiết bị y tế Tây Đô Ba Đình
78 Thiết bị y tế Tú Ngân Ba Đình
79 Thiết bị y tế Ngân Phúc Ba Đình
80 Thiết bị y tế Tuyết Mai Ba Đình
81 Thiết bị y tế Mai Thu Ba Đình
82 Trung tâm thiết bị y tế Mai Thu Ba Đình
83 Thiết bị y tế Thu Mai Ba Đình
84 Công ty CP dược phẩm Rồng Việt Cầu Giấy
85 Thiết bị y tế Hoàng Gia Cầu Giấy
86 Công ty thiết bị y tế Đại Hữu Cầu Giấy
87 Nhà thuốc Thu Hồng Từ Liêm
88 Nhà thuốc Hòa Vân Sơn Tây
89 Công ty dược phẩm Hà Tây Sơn Tây
90 Nhà thuốc Phú Hạnh Sơn Tây
91 Nhà thuốc Hồng Liên Đông Anh
92 Thiết bị y tế  Thanh Hà Sóc Sơn
93 Phòng khám Nguyễn Thúy Hồng Tây Hồ
94 Nhà thuốc Minh Hà Tây Hồ
95 Thiết bị y tế Vĩnh Phát Tây Hồ
96 Thiết bị y tế Thanh Huyền Hoàn Kiếm
97 Thiết bị y tế Minh Hường Hoàn Kiếm
98 Thiết bị y tế Khánh Sâm Hoàn Kiếm
99 Nhà thuốc Giang Tâm Long Biên
100 Nhà thuốc Tâm Dược Long Biên
101 Thiết bị y tế Nam Giao Long Biên
102 Nhà thuốc Thanh Loan Long Biên
103 Thiết bị y tế số 4 Ba Đình
104 Nhà thuốc VinaPharm Ba Đình
105 Thiết bị y tế  Đức Minh Đống Đa
106 Thiết bị y tế Hồng Ngọc Đống Đa
107 Thiết bị y tế Đức Cảnh Đống Đa
108 Thiết bị y tế Trọng Anh Đống Đa
109 Thiết bị y tế Thiên Phong Hoàng Mai
110 Lê Gia Thanh Xuân
111 Công ty dược phẩm Thanh Bình Thường Tín
112 Nhà thuốc cửa hàng Linh Phương Thường Tín
113 Công ty TNHH TM-DV-XNK An Phát Hà Nội  Cầu Giấy